Woningaanpassingen

Heeft u een handicap en moet daardoor uw woning worden aangepast? Neem dan contact op met de gemeente. De Wmo-consulent (Wet maatschappelijke ondersteuning-consulent) kijkt in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is. In eerste instantie kijkt de Wmo-consulent naar wat u zelf of uw directe omgeving aan oplossingen kan bieden. Bij de behandeling van de aanvraag voert de gemeente medisch/ergonomisch onderzoek uit, omdat de noodzaak voor de aanpassing moet worden vastgesteld.

Kosten

De hoogte van de vergoeding in de kosten van een woningaanpassing is afhankelijk van de voorzieningen die moeten worden getroffen en het inkomen van de aanvrager en de eventuele partner. Voor de tegemoetkoming geldt een bovengrens van € 45.000. Algemeen gebruikelijke aanpassingen zoals normale éénhand-mengkranen en thermostatische kranen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanvraag

U kunt online contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u bellen of bij het Wmo-loket een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Aan het eind van het gesprek krijgt u een indicatie wat voor u de juiste oplossing is. Binnen 8 weken ontvangt u een brief met daarin de uiteindelijke beslissing.