Zorg en ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet).

Iedere inwoner moet mee kunnen doen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de gemeente Westerveld. We denken in mogelijkheden en kijken naar wat iemand nog wel kan. We kijken samen wat de omgeving: vrienden, familie, buren en de informele zorg, werkgevers en maatschappelijke organisaties voor diegene kan betekenen.

Anders denken en anders doen

De gemeente Westerveld heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld:

  • De mogelijkheden zijn belangrijker dan de beperkingen.
  • Als mensen problemen of beperkingen hebben, proberen ze dat eerste zelf op te lossen of met hun naaste omgeving.
  • Daarna kijken we samen welke ondersteuning nodig is. Samen vinden we een passende oplossing.
  • Iedereen kan iets voor een ander betekenen.