Agenda hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie 8 september 2022

(onder voorbehoud van wijzigingen)

13.30 uur: bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd

14.15 uur: bezwaarschrift tegen het besluit waarbij bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd en een last onder dwangsom is opgelegd

15.00 uur: bezwaarschriften tegen het besluit waarbij op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten een voorkeursrecht is gevestigd

 

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Diever in kamer 18.