Wapse, Diever, Dieverbrug en Wittelte, huis-aan-huis actie verkoop Drentse Kruidkoek

Type bekendmaking
collectevergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7981BC 8
Publicatiedatum
01-04-2019
Einddatum
13-05-2019
Kaart behorende bij: Wapse, Diever, Dieverbrug en Wittelte, huis-aan-huis actie verkoop Drentse Kruidkoek De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Wapse, Diever, Dieverbrug en Wittelte, huis-aan-huis actie verkoop Drentse Kruidkoek, verzenddatum 01-04-2019, zaaknummer 239914

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.