Wapserveen, Midden 84, Eindjaarsfeest Wapserveen (5-jaren vergunning evenement)

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8351HJ 84
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
24-12-2019
Kaart behorende bij: Wapserveen, Midden 84, Eindjaarsfeest Wapserveen (5-jaren vergunning evenement) De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Wapserveen, Midden 84, Eindjaarsfeest Wapserveen (5-jaren vergunning evenement) op 7 december 2019 van 20.00 uur tot 8 december 2019 01.00 uur, verzenddatum 11-11-2019, zaaknummer 249633

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.