Aftrap Expeditie Circulair Westerveld 2023

In de Week van de Circulaire Economie kwamen ondernemers, inwoners en ambtenaren bijeen om circulair produceren en consumeren in Westerveld flink te stimuleren.

Het Collectief Circulair Westerveld (CCW) organiseert dit jaar voor de 2e keer een ‘Expeditie Circulair Westerveld’ - een professionele ontdekkingsreis voor ondernemers, inwoners en ambtenaren om hun ideeën en initiatieven serieus gestalte te geven en op te schalen. 

Afgelopen vrijdag, 10 februari, werd de aftrap voor Expeditie#2 georganiseerd in Versnellingshoeve ’t Kiemt in Frederiksoord. Deze Versnellingshoeve wordt circulair verbouwd en dient als circulaire broedplaats c.q. werkplaats voor circulaire projecten. Tijdens de aftrap kwamen 16 inwoners, ondernemers, ambtenaren en ondersteunende partijen samen om tijdens een diner elkaar te leren kennen en projecten te presenteren. Het ontbrak niet aan kritische & opbouwende opmerkingen, waardoor iedereen huiswaarts ging met nieuwe inzichten, behulpzame contacten en nog meer het gevoel; ‘er is werk aan de winkel’. 

Door de aanwezigen werd meermaals onderstreept hoe belangrijk het is om met elkaar en vooral met de omgeving de verbinding aan te gaan. Circulaire initiatieven creëren op verschillende manieren waarde. Niet alleen economische waarde, maar juist ook ecologische én sociale waarde. Daarom is maatschappelijke betrokkenheid en verbinding van groot belang.

Een van de nieuwe deelnemers is Anita Trinks-de Gooijer. Anita heeft enorme ervaring in de textielbranche en het viel haar op dat wol van het Drents Heideschaap weinig tot niets waard is en dat het wordt beschouwd als afval. Anita wil het wol van de Westerveldse schaapskuddes verwerken tot eerlijke producten (kleding) met een lange levensduur: Waardevol Wol. In de expeditie zal Anita ondersteund worden in de vraag hoe en met wie zij de textielketen in de regio weer op kan bouwen. 

Aan welke initiatieven en ondernemingen er de komende maanden wordt gewerkt, is te volgen op www.collectiefcirculairwesterveld.nl. Collectief Circulair Westerveld bestaat uit Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Gemeente Westerveld, Versnellingshoeve t Kiemt, Stichting CEPRO, en NICE - Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie.

Foto persbericht_AftrapExpCCW_10feb23
Foto: aftrap CCW in Versnellingshoeve ’t Kiemt in Frederiksoord