Vaststelling aanvulling uitvoeringsprogramma Woonvisie

In oktober 2022 stelde de gemeenteraad het Addendum op de Woonvisie vast. De ambities uit dit Addendum – met name de bouw van 1.000 woningen – hebben gevolgen voor het bestaande uitvoeringsprogramma dat in de Woonvisie 2019-2025 is opgenomen. Daarom heeft het college een aanvulling van het bestaande uitvoeringsprogramma van de Woonvisie vastgesteld.

In deze aanvulling zijn naast een update over de bestaande maatregelen en een actuele lijst van lopende woningbouwprojecten (PDF - 90 kB) ook nieuwe maatregelen opgesteld voor de periode tot 2025. Het college stelt in samenspraak met de gemeenteraad een meerjarige woningbouwprogrammering vast, doet onderzoek naar mogelijke nieuwe woningbouwlocaties en gaat actueel beleid opstellen voor woningsplitsingen. 

Met een actueel uitvoeringsprogramma kan het college beter inspelen op de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt en voortvarend aan de slag gaan om de komende jaren voldoende woningen te laten bouwen.