Bouwwerk brandveilig gebruiken

Bent u beheerder van een gebouw of bouwwerk of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u maatregelen treffen om dit bouwwerk brandveilig te maken en te gebruiken.

Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen, maar soms kunt u volstaan met een melding. Met die melding toont u aan dat het bouwwerk voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit.

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning aan als:

  • er (bedrijfs)activiteiten worden gestart in een daarvoor bestemd gebouw,
  • u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de wijziging van uw (bedrijfs)inrichting,
  • u (bedrijfs)activiteiten wijzigt,
  • aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels),
  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen).

U doet een melding als:

  • in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn (anders dan in een één- of meergezinshuis; bijvoorbeeld horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren, enzovoort),
  • er sprake is van het in gebruik nemen van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor meer dan 4 personen (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven),
  • het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’ zijn afhankelijk van de oppervlakte en of het om een tijdelijke situatie gaat. De kosten vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

Controleer via de vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de vergunning meegestuurd, inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt en een advies over de brandveiligheid.