Camping beginnen of uitbreiden

In de gemeente Westerveld zijn momenteel 43 kampeerterreinen met in totaal ruim 5.000 standplaatsen. Als u een nieuw kampeerterrein wilt beginnen of een bestaand terrein wilt uitbreiden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Nieuwe camping beginnen

Vestiging van nieuwe kampeerterreinen is in een aantal gebieden mogelijk. Deze gebieden staan beschreven in de Kadernota. Het gaat om de gebieden bedoeld voor de ontwikkeling van landbouw, natuur en recreatie. Voor het starten van een nieuw kampeerterrein moet vrijwel altijd het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Vanwege het grote aanbod van kampeerterreinen in de gemeente, is het belangrijk dat nieuwe terreinen vernieuwend en onderscheidend zijn. De nadruk ligt hierbij op kwaliteitsverbetering en productvernieuwing. Als u een nieuw terrein wilt beginnen, moet u daarom door middel van een plan motiveren waarom uw terrein vernieuwend is. Daarnaast is het van belang dat u rekening houdt met de manier waarop het terrein in het landschap past en hoe het wordt ingericht.

Als u plannen heeft voor het starten van een kampeerterrein, dan nodigen wij u uit eerst contact op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn op het perceel dat u in gedachten heeft.

Camping uitbreiden

Uitbreiding van bestaande terreinen is mogelijk als het bestemmingsplan zich daartegen niet verzet. In de meeste gevallen is echter een wijziging of afwijking (ontheffing) van het bestemmingsplan nodig.

Als u de inrichting van uw bestaande terrein wilt veranderen (dus niet vergroten), hoeft de bestemming niet te wijzigen. Wel moet u uiteraard rekening houden met de eisen voor brandveiligheid en dergelijke.

Het plaatsen van ‘vaste’ voorzieningen, zoals sanitairgebouwen, chalets of huisjes, is niet altijd mogelijk. U moet dan in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.