Conceptaanvraag of vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen.

De gemeente stelt dan vast of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, het past binnen het bestemmingsplan, en zo niet, of er medewerking verleend kan worden door afwijking van het bestemmingsplan.

Daarnaast krijgt u in het vooroverleg informatie over wat u nodig heeft en wat u precies moet doen voor een definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten voor het beoordelen van een vooroverleg vindt u in de legesverordening.

Deze kosten worden in mindering gebracht bij de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Hier logt u als burger in met uw DigiD. Bedrijven kunnen inloggen via eHerkenning.

U ontvangt (afhankelijk van de complexiteit) binnen 6 weken een reactie.

Let op

  • Vermeld duidelijk op het formulier dat het gaat om een conceptaanvraag of vooroverleg. Anders beschouwt de gemeente het als een gewone omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Als u een gesprek wilt of bij de beoordeling door welstand aanwezig wilt zijn, geeft u dit aan op het aanvraagformulier.