Conceptaanvraag of vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen. Dit kunt u doen door een conceptaanvraag in te dienen via het Omgevingsloket via Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl)

De gemeente stelt dan vast of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, het past binnen het omgevingsplan, en zo niet, of er medewerking verleend kan worden. 

Daarnaast krijgt u in het vooroverleg informatie over wat u nodig heeft en wat u precies moet doen voor een definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten voor het beoordelen van een vooroverleg vindt u in de legesverordening. Voor de actuele versie van de legesverordening verwijzen wij u naar Zoeken in alle documenten | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).  

Deze kosten worden in mindering gebracht bij verlening van de omgevingsvergunning.

Aanvraag

Via het Home - Omgevingsloket (overheid.nl)  kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Hier logt u als burger in met uw DigiD. Bedrijven kunnen inloggen via eHerkenning.

De meeste aanvragen omgevingsvergunning kennen de reguliere procedure. Dit betekent dat binnen 8 weken een besluit genomen moet worden op de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, dan krijgt u daarover bericht. In dat geval stopt de termijn totdat de aanvullende gegevens ingediend zijn. Omdat de termijn 8 weken is en er binnen deze termijn beoordeeld moet worden of uw aanvraag past en voldoet aan allerlei regels is het vooroverleg belangrijk. Als dat goed doorlopen is en er kan meegwerkt worden aan een omgevingsvergunning dan kan de vergunning binnen de termijn afgehandeld worden. Is de aanvraag bijvoorbeeld niet compleet dan kan de aanvraag ook buiten behandeling gelaten worden. 

Let op

  • U kunt via het Omgevingsloket een aanvraag doorlopen. Aan het einde van de vragenboom kunt u aanklikken dat het gaat om een concept aanvraag. Anders beschouwt de gemeente het als een ingediende aanvraag omgevingsvergunning en gaat de termijn lopen. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. 
  • Kosten voor een conceptaanvraag kunt u zien in de legesverordening.