Opslagtanks

Voor bedrijven en instellingen die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van opslagtanks.

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 gelden andere regels voor het hebben van tanks. Ook de vindplaats van de regels is veranderd. De meeste regels voor opslagtanks staat in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Bal.

Veel informatie is te vinden via  Bodemvoorschriften opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks (paragraaf 4.94 Bal) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Certificering en erkenning

Voor het opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in een bovengrondse opslagtank tot 150 m3 is een installatiecertificaat niet verplicht. Dit is een versoepeling aangezien er bij deze vormen van opslag niet vallen binnen een risicocontour. Ook is een opslagtank boven of in een lekbak geplaatst. Dit is verplicht. 

Een uitzondering is als er op de bovengrondse tank een ondergrondse leiding is aangesloten. Dan is het verplicht installatie, onderhoud en reparatie van de tank en de bovengrondse leidingen te laten doen door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7800. . 

Verwijderen opslagtank

Bij vervangen of ongeschiktheid van een opslagtank moet het bedrijf de opslagtank als afvalstof afvoeren. Op grond van de specifieke zorgplicht van het Bal artikel 2.11 moet afvoer van afvalstoffen plaatsvinden. Dat moet binnen 8 weken na beëindiging van de activiteit. Dat betekent dat afvoer van een opslagtank, die als afvalstof geldt, binnen 8 weken moet plaatsvinden naar een erkend tankverwerkingsbedrijf. Voor het verwijderen van de opslagtank moet de aanwezige vloeistof worden verwijderd. 

De eigenaar van een oude opslagtank heeft voor de verwijdering van de tank 2 keuzes:

  1. Hij voert de opslagtank af als een gevaarlijke afvalstof (ongereinigde tank) naar een erkend tankverwerkingsbedrijf om te verschroten. Hierbij moet de eigenaar zorgen dat het transport voldoet aan de ADR-wetgeving.
  2. Hij laat de opslagtank door een gecertificeerd tanksaneringsbedrijf afvoeren naar een erkend tankverwerkingsbedrijf om te verschroten. De tank wordt daarbij voor het transport gereinigd en is daarmee een bedrijfsafvalstof geworden.

In beide gevallen ontvangt de eigenaar een tanksaneringscertificaat waarmee hij kan aantonen dat de opslagtank op de juiste wijze is gesaneerd.