Dieseltanks

Voor bedrijven en instellingen die vallen onder het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks.

Nieuwe tanks

Sinds 1 januari 2015 moeten nieuwe tanks door een erkende installateur volgens de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn worden geplaatst. De tank moet aan bepaalde producteisen voldoen en vervolgens eens in de 15 jaren door een erkend installateur worden gekeurd.

Bestaande tanks

Voor bestaande tanks geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat een metalen dieselolietank, die nu 15 jaar of ouder is, uiterlijk 1 januari 2015 uitwendig en inwendig is geïnspecteerd door een erkende installateur.

Na uitvoering van installatie- of reparatiewerkzaamheden wordt door de installateur een tank- en installatiecertificaat afgegeven. De certificaten worden door de eigenaar ter inzage gehouden voor de controlerende instantie.

Opslagtanks geplaatst voor 1 januari 2000

Bovengrondse opslagtanks die voor 1 januari 2000 zijn geïnstalleerd en die niet kunnen worden herkeurd, moeten uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking zijn gesteld.

Alleen een KIWA-erkend saneringsbedrijf of een erkende inzamelaar mag een niet meer gebruikte of afgekeurde tank verwijderen. Hierbij wordt een saneringsbewijs of een afgiftebon verstrekt. Bij bezoek van een toezichthouder moet een ondernemer het saneringsbewijs of de afgiftebon kunnen tonen. Erkende tanksaneerders vindt u op de website van KIWA: diensten.kiwa.nl. Erkende inzamelaars van bovengrondse tanks vindt u op www.niwo.nl, bij de VIHB-lijst.

Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank, afstaan van de tank aan een oud-ijzerhandelaar of zelf leegmaken en verwerken is niet toegestaan.