Omgevingsvergunningplicht of meldingsplicht (AMvB)

Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten.

Sinds het intreden van de WABO spreken we niet meer over een 'milieuvergunning', maar over een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten. Alle verleende milieuvergunningen moeten dan ook worden beschouwd als omgevingsvergunningen.

Zie ook