Omgevingsvergunningplicht of meldingsplicht

Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten.

Vanaf de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024  spreken we van milieubelastende activiteiten. De meeste bedrijven vielen onder de meldingsplichtige bedrijven waarvoor vaak (veel) algemene regels gelden. Die regels zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen i het Besluit activiteiten leefomgeving (kortweg Bal). Meer informatie is te vinden via Dit is een milieubelastende activiteit | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).  

In veel gevallen moet u een melding doen van de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden of al u een bedrijf wilt beginnen. Als er meer activiteiten plaatsvinden of bepaalde grote milieubelastende activiteiten plaatsvinden, heeft u een waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.