Systematiek Activiteitenbesluit - AIM-module

Aanvraag

Controleer via Home - Omgevingsloket (overheid.nl) of uw bedrijf of de verandering meldings- of vergunningplichtig is.  Veel regels zijn algemene regels van het rijk, die zijn te vinden in het Omgevingsloket. (Milieu)regels die specifiek in de gemeente gelden, zijn nog niet ingevuld. Die worden opgenomen in het Omgevingsplan. Voor het Omgevingsplan heeft de gemeente tot 2032 de tijd om deze te maken. Tot die tijd gelden algemene regels via het Besluit activiteiten leefgeomving maar ook het Besluit bouwwerken leefomgeving, verordeningen en beleidsregels en het bestemmingsplan tijdelijk deel (de huidige bestemmingsplannen). 

Melding doen

Als u een melding moet doen, kunt u dat direct via het omgevingsloket doen. Na het doorlopen van de vragen weet u ook aan welke milieuregels u moet voldoen. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de milieudienst in Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (kortweg RUD). Meer informatie over de RUD kunt u vinden via Homepagina RUD Drenthe - Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

De melding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Een plattegrondtekening van het bedrijf.
  • Een situatietekening waarop de ligging van het bedrijf in zijn directe omgeving is aangegeven.
  • Eventueel aanvullende gegevens, zoals een rapport van een nulsituatie-bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek.