Omgevingswet voor ondernemers

Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen of als u een bedrijf in werking heeft, krijgt u te maken met de Omgevingswet.

De Omgevingswet bestaat uit een wet met daarbij een aantal zogenaame Algemene maatregelen van bestuur (AMvB). In deze AMvB's staan specifieke regels waar een bedrijf zich aan moet houden. Deze regels zijn bedoeld om vervuiling, hinder en overlast van bedrijven naar de omgeving en/of het milieu binnen wettelijke normen te houden. De wet bepaalt welke (wettelijke) instrumenten kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste zijn:

  • algemene regels
  • zorgplicht 
  • omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) 
  • programma's
  • omgevingsvergunningen en meldingen
  • toezicht en handhaving.

Voor alle bedrijven of activiteiten

De Omgevingswet met de AMvB's gelden voor vrijwel alle bedrijven. Sommige (vaak grotere) bedrijven zijn vergunningplichtig maar de meeste bedrijven zijn meldingsplichtig. 

Het kan ook zijn dat deze regels ook van toepassing zijn als er hobbymatige activiteiten worden uitgevoerd. Die kunnen gezien worden als een "milieubelastende activiteit" zoals bijvoorbeeld het houden van dieren.