Omgevingsvisie, omgevingsplan en beeldkwaliteit

Wilt u een onderneming starten en bent u op zoek naar een geschikte locatie? Weet dan wanneer u een locatie voor bedrijfsdoeleinden mag gebruiken.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Uw bedrijf en de gewenste locatie worden getoetst aan de Omgevingsvisie en het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan het sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 het omgevingsplan, tijdelijk deel. Dit plan geldt nog wel, totdat de gemeente één omgevingsplan heeft voor de hele gemeente. Deze toetsing bepaalt of u uw bedrijf op de gewenste locatie mag vestigen.

In de Omgevingsvisie van Westerveld, Home - Omgevingsvisie Westerveld,  staan de visie en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied van de gemeente.

In een bestemmingsplan (nu omgevingsplan) staat voor gronden en gebouwen beschreven wat er toegestaan is. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. U kunt het omgevingsplan raadplegen via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) . 

De vestiging van uw bedrijf moet passen in het omgevingsplan van de gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een aanpassing van het omgevingsplan of een afwijking daarvan voor middel van een omgevingsvergunning. Dat laatste heet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Die kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. 

Beeldkwaliteitsplan 

Voor het bestemmingsplan buitengebied 2012 is een beeldkwaliteitsplan (PDF - 4,7 MB) ontwikkeld vanuit de beoogde en gewenste ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Westerveld bezit en in de komende jaren kan ontwikkelen. Het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied biedt een kader voor verruiming en vereenvoudiging van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, onder de voorwaarde van landschappelijke inpassing.

De gemeente streeft naar het versterken van het onderscheid tussen de diverse landschappen en wil werken aan een aantrekkelijker en herkenbaarder landschap. Het gaat niet alleen om behoud en versterken van wat er nog is van vroeger, maar juist ook om het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.