Vergunningen en meldingen

Voor bepaalde activiteiten heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Marktplaatsvergunning

  Voor een standplaats op de wekelijkse warenmarkten vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Met een standplaatsvergunning mag u vanuit een voertuig of kraam goederen of diensten verkopen of aanbieden. U staat dan niet op de weekmarkt. U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele vergunning aanvragen.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Speelautomaten

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in horeca, slijterijen, sportkantines en buurthuizen.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.

 • Kansspelen

  Als u een kansspel wilt organiseren ter promotie van uw product of bedrijf, moet u zich houden aan de voorwaarden.

 • Klein kansspel organiseren

  Wilt u als ondernemer een prijsvraag organiseren voor uw klanten? U heeft dan in sommige gevallen een vergunning nodig.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  Voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk heeft u meestal toestemming van de gemeente nodig.

 • Watervergunning

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Soms moet u een vergunning aanvragen.

 • Evenementen en loterijen

  Vergunningen voor evenementen en loterijen.