Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u in principe een vergunning van de gemeente nodig.

In twee gevallen is een melding echter voldoende: bij een kleinschalig evenement en bij een evenement waarvoor u al een vergunning voor 5 jaar in bezit heeft.

Meer informatie en aanvragen

Ga naar één van de volgende producten voor meer informatie, om een melding te doen of om een vergunning aan te vragen:

Verkeersregelaars

Is het tijdens het evenement nodig om het verkeer te regelen? Dan is het verplicht om bevoegde verkeersregelaars in te zetten. De verkeersregelaars worden ingezet ter bevordering van de doorstroming, het waarborgen van de veiligheid en het beperken van de overlast. Als u verkeersregelaars nodig heeft, kunt u dat aangeven bij uw aanvraag evenementenvergunning.

Brandveiligheid

Wilt u een tent plaatsen waarin meer dan 50 bezoekers kunnen? Dan heeft u een aparte brandveiligheidsvergunning nodig. Geef dit aan bij uw aanvraag evenementenvergunning. De brandweer Zuidwest Drenthe neemt dit deel van de aanvraag in behandeling.

Veiligheidsplan

De gemeente kan een draaiboek en/of een beveiligingsplan eisen, afhankelijk van de aard van het evenement en het aantal te verwachte bezoekers.

In dit draaiboek en/of beveiligingsplan staan veiligheidsmaatregelen opgenomen die zich richten op toegangscontrole, orde, handhaving, verkeer en vervoer, (para-)medische zorg, brandpreventie en -preparatie, voedselveiligheid, technische hygiënezorg, maatregelen bij extreme weersomstandigheden en andere mogelijke scenario’s waaronder het afgelasten van het evenement.

We adviseren u om ook informatie op te nemen over muziek en geluid, begin- en eindtijden van het evenement, parkeervoorzieningen, bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten en drankverstrekking.

Evenementenbeleid