Evenement organiseren

Hier vindt u alle informatie over het organiseren van een evenement.

Evenementenvergunning aanvragen

Leuk, u wilt een evenement gaan organiseren! Daar heeft u echter (mogelijk) een vergunning voor nodig. Dit hangt af van o.a. de omvang van uw evenement:

 • Evenementenvergunning: informatie over het aanvragen van een vergunning voor een evenement met meer dan 50 bezoekers;
 • Vergunning voor 5 jaar: informatie over de vergunningaanvraag voor evenementen met meer dan 50 bezoekers die ieder jaar exact hetzelfde zijn;
 • Klein evenement melden: informatie over wat een klein evenement is (bv een straatfeest of een sponsorloop) en hoe u dit kunt melden.

Houdt u ook rekening met de volgende punten:

 • Bij de aanvraag voor een evenement dient u een veiligheidsplan aan te leveren. In de toelichting op het veiligheidsplan staat welke punten u in uw plan mee dient te nemen; 
 • Evenementen in natura2000 gebieden: Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig.
 • Alcohol schenken tijdens een evenement: Informatie over het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een evenement.
 • Incidentele festiviteit: Wanneer u als bedrijf of inrichting een activiteit organiseert waarbij u verwacht de geluidsnormen te overschrijden.
 • Evenementenverzekering: Informatie over de collectieve evenementenverzekering.
 • Digitale evenementenborden: Er staan zeven digitale evenementenborden in de gemeente Westerveld. Op deze borden worden evenementen en lokale activiteiten bekendgemaakt aan het publiek.
 • Ontheffing kampvuur: Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente.
 • Ontheffing geluid: Indien u een feest wilt geven en dit voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder kan geven, dan dient u een geluidsontheffing aan te vragen bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing verlenen.
 • Geluidswagen gebruiken: Wilt u een geluidswagen gebruiken voor reclame of muziek? Dit mag onder bepaalde voorwaarden.
 • Verkeersmaatregel of verkeersbesluit: moet u voor een evenement gebruik maken van de openbare ruimte of weg of wilt u bijvoorbeeld een straat afsluiten? Meld dit dan bij de evenementenaanvraag. De gemeente kan een verkeersmaatregel of verkeersbesluit nemen. Deze wordt dan ook gepubliceerd en de hulpdiensten worden op de hoogte gebracht, zodat zij tijdelijk  een andere route moeten nemen. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief wegen af te zetten. Er worden geen leges gerekend.
 • Geocaching: wilt u voor uw evenement geocaches plaatsen? Gemeente Westerveld staat open voor deze leuke, sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches ontstaat op gemeentelijk terrein. Lees de voorwaarden goed door.

Meer weten?

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Westerveld en heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze contactpersoon evenementen, via telefoonnummer 14 0521 of e-mailadres info@gemeentewesterveld.nl. Bekijk ook de checklist om coronaproof een evenement te organiseren.