Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een muziekfeest, sportevenement, markt, kunstroute of ander publieksevenement? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan en lever daarbij een veiligheidsplan aan (verplicht).

Wanneer een evenementenvergunning?

Bijvoorbeeld bij feesten, festivals en sportevenementen waarbij:

 • meer dan 50 bezoekers en/of deelnemers worden verwacht;
 • er sprake kan zijn van geluidshinder (denk aan versterkte muziek);
 • attributen geplaatst worden, zoals een tent, tribune, mobiele toiletten, springkussens;
 • het evenement gehouden wordt in de openbare ruimte;
 • het nodig is de straat af te sluiten voor het evenement;
 • hulpdiensten kunnen worden belemmerd door het evenement;
 • zwak alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf wordt geschonken.

Aanvragen? Wij helpen u graag verder

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen, neem dan vooraf contact op voor het maken van een afspraak. Het organiseren van een evenement is complex, daarom is het goed met elkaar te bespreken wat er mogelijk is. In een persoonlijk gesprek kunnen we de details zorgvuldig doornemen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0521.

Goed om te weten

Diverse adviesorganen zoals politie, brandweer en GGD beoordelen uw vergunningaanvraag. Dit kost tijd en daarom ontvangen wij uw aanvraag bij voorkeur minimaal 4 maanden vóór aanvang van het evenement.

Veiligheidsplan en overige documenten

De behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning duurt minimaal 8 weken. De volgende aanvullende documenten kunnen daarbij nodig zijn:

 • veiligheidsplan en draaiboek (pdf- 454 Kb);
 • plattegrond, situatieschets en/of route;
 • programma van het evenement;
 • bij een tijdelijk bouwwerk: de constructieberekeningen;
 • verkeersplan (inclusief verkeersregelaars);
 • toestemming grondeigenaar.

Evenementen in de natuur

Toestemming grondeigenaar
Wanneer u een evenement wilt organiseren op het grondgebied van iemand anders, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, vraag dan eerst toestemming aan de grondeigenaar voordat u een vergunning aanvraagt. Deze toestemming voegt u als bijlage bij de aanvraag. Wanneer er toestemming wordt gevraagd kan het zijn, dat de organisatie vanaf 1 januari 2022 aparte kosten in rekening brengt voor hun aanvraag. Deze kosten komen bovenop de kosten van de vergunningaanvraag die u bij de gemeente indient.

Evenementen Drents-Friese Wold
Wanneer u een evenement organiseert op het grondgebied van Het Drents- Friese Wold, dan dient u binnen 8 weken een aanvraag in bij het evenementen loket van Het Drents- Friese Wold via het mailadres gebruikersovereenkomstendfw@staatsbosbeheer.nl of u kunt voor meer informatie bellen met het telefoonnummer 0592-459431. Adres website: www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/activiteiten/evenement-organiseren

Evenementen Dwingelderveld:
Wanneer u een evenement organiseert op het grond gebied van het Dwingelderveld, dan dient u binnen 8 weken een aanvraag in bij het evenementen loket Dwingelderveld via het mailadres loket@nationaalpark-dwingelderveld.nl of u kunt voor meer informatie bellen met het telefoonnummer 0522-472951
Adres website: www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/activiteiten/evenement/

Dieren of motorvoertuigen?
De aanwezigheid van dieren of de inzet van motorvoertuigen kan een risico met zich meebrengen. Neem in die gevallen telefonisch contact met ons op. Het kan zijn dat u aanvullende stukken moet overleggen. De aanwezigheid van dieren meldt u bij de gemeente in het aanvraagformulier en bij de Rijksoverheid via:  https://formdesk.minlnv.nl/dier/kennisgeving_tentoonstelling_evenement_v1.

Aansprakelijkheid

U bent als organisator eindverantwoordelijk voor het goed verlopen van het evenement. In dat kader verwacht de gemeente dan ook dat u daarvoor een verzekering afsluit. De gemeente heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Kijk voor meer informatie op collectieve evenementenverzekering.

Evenement op zon- of feestdagen

Gaat u een evenement organiseren op een zondag, Hemelvaartsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag? Dan moet u op grond van art. 4.3 van de Zondagswet een ontheffing hebben. De gemeente beoordeelt aan de hand van de gegevens van het aanvraagformulier of deze ontheffing verleend kan worden.

Verkeersregelaars

Als organisator van een evenement dient u gebruik te maken van verkeersregelaars die conform de vernieuwde Regeling Verkeersregelaars 2017 zijn opgeleid. Via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl registreert u het evenement en de verkeersregelaars.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning worden leges berekend. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

De leges bedragen (tarief 2022):

 • € 107,10 bij een eerste aanvraag.
 • € 53,55 bij een vervolgaanvraag binnen een periode van 5 jaar.
 • € 26,75 bij het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning, waarbij het verwachte aantal bezoekers op enig moment maximaal 100 bedraagt en waarbij geen goederen en/of etenswaren en/of alcoholhoudende dranken worden verkocht.
 • € 53,55 ontheffing ingevolge artikel 35 DHW.

Meer informatie