Deelfiets Westerveld

In de gemeente Westerveld hebben we sinds kort deelfietsen. Die zetten we in om inwoners en toeristen meer keuzemogelijkheden te bieden voor duurzaam deelvervoer. Ook kunnen mensen met de deelfiets gemakkelijk de bezienswaardigheden in onze mooie gemeente bereiken.

Hoe werkt het? 

Inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Westerveld kunnen gebruik maken van elektrische deelfietsen. Deze staan nu op twee locaties in de gemeente (Hub Diever en Hub Havelte). We werken aan het verder uitbreiden van de locaties zodat een netwerk ontstaat. De deelfietsen kunnen op deze plekken gepakt, afgemeld en opgeladen worden. Het reserveren, ontgrendelen en betalen van de deelfiets kan via de app van Deelfiets Nederland. Deze app is te vinden in de Google playstore (Android) en Appstore (Iphone). Ook via de website van Recreatieschap Drenthe vindt u de link naar de app. 

We werken nauw samen met gemeente Steenwijkerland. Hier zijn inmiddels al negen hubs in werking. Verder verzorgt de NoordWestGroep het onderhoud (en het waar nodig terugbrengen naar de originele huurlocatie) van onze deelfietsen. Inmiddels zijn er ook (vanuit gemeente Steenwijkerland) gesprekken met andere buurgemeenten om te onderzoeken of ze mee willen doen. Het aansluiten op een netwerk van hubs, samen met buurgemeenten is het doel. Zodat we bouwen aan één breed en duurzaam netwerk met deelfietsen die onderling uitwisselbaar zijn in de regio.

Subsidie voor elektrische deelfietsen

Bent u ondernemer in de vrijetijdseconomie in Westerveld? Dan kunt u subsidie (50%) krijgen voor de aanschaf van elektrische deelfietsen (e-bikes) en (75%) voor de ICT-techniek. Hiermee sluit u aan op het digitale boekingsplatform. 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Voor deze subsidieregeling is dit jaar (2023) in totaal € 50.000,- beschikbaar vanuit de Regiodeal Regio Zwolle. U kunt een subsidie tussen de € 5.000,- en € 10.000, - krijgen voor de aanschaf van elektrische deelfietsen en de benodigde slimme sloten voor de deelfietsen (waarmee de koppeling wordt gemaakt met de app).
Maar let op: voor deze regeling geldt op = op. De aanvragen die wij als eerste ontvangen, nemen we als eerste in behandeling. 

Er is een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • De subsidie kan aangevraagd worden door ondernemers die actief zijn in de vrijetijdseconomie in de gemeente Westerveld (tot uiterlijk 20 december 2023);
 • De aanschaf en het aanbieden van e-bikes moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • vindbaar en boekbaar via het digitale gebiedsplatform;
  • herkenbaar door een jasbeschermer in de huisstijl;
  • worden aangeboden bij de eigen onderneming (of bij een mobiliteitshub).
 • De Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 en de uitvoeringsregel deelmobiliteit gemeente Westerveld 2023 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie om de deelmobiliteit in de gemeente te stimuleren. 
 • De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen behandeld, tot het subsidieplafond is bereikt.
 • De regeling gaat uit van cofinanciering. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten van de e-bikes en 75% van de kosten van ICT die de e-bike koppelt aan het digitale platform. De hoogte van de aangevraagde subsidie moet minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000 zijn.

In de uitvoeringsregel deelmobiliteit gemeente Westerveld vindt u een volledig overzicht van de spelregels.

Aanvragen

Binnenkort kunt u de subsidie hier digitaal aanvragen. Tot die tijd kunt u voor het aanvragen van de subsidie telefonisch terecht bij de gemeente Westerveld. De contactgegevens vindt u hieronder. 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521, gemeente Westerveld. Hier kunt u vragen naar de beleidsmedewerker recreatie en toerisme.