Duurzaam ondernemen

Wilt u duurzaam ondernemen? De overheid biedt u als ondernemer een aantal mogelijkheden om uw bedrijf of bedrijfsvoering te verduurzamen.

Samenwerkende partijen duurzaamheidsmaatregelen

We ontvangen berichten dat er inwoners en/of ondernemers benaderd worden door bedrijven die verduurzamende maatregelen (zoals zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke) aanbieden, waarbij gezegd wordt dat het aanbod gedaan wordt in samenwerking met de gemeente Westerveld. Dit klopt niet. De gemeente Westerveld heeft (op dit moment) geen gezamenlijke inkoopacties.

Green Deals

Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven voor een duurzame economie.

Wilt u weten welke kansen er voor uw bedrijf zijn, ga dan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energielening Drenthe

De Energielening Drenthe is een financiering voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. U vraagt de energielening aan via www.energieleningdrenthe.nl.

De Drentse Energie Organisatie is een financiering- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Met een slimme inzet van financiële instrumenten en kennis en kunde zet de organisatie in op duurzame economische ontwikkeling in Drenthe.

Duurzame melkveehouderij

Hoe combineert een melkveehouder een rendabele productie met het duurzamer en meer toekomstgericht maken van het bedrijf? Door mee te doen aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe kunt u hierbij ondersteuning krijgen. Lees hier meer over op de website van Duurzame melkveehouderij Drenthe.

Duurzame Boeren Drenthe

Boeren in de provincie Drenthe worden beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, waarin duurzaamheidsdoelen zijn vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Worden deze doelen gerealiseerd, dan staat er voor de boer een beloning tegenover. Het project is een vervolg op Duurzame Melkveehouderijk Drenthe. Meer informatie hierover leest u op de website van de province Drenthe