Noodfonds (energie)lasten non-profitorganisaties in gemeente Westerveld

Het noodfonds (energie)lasten is een vergoeding voor energielasten en/of overige gestegen exploitatiekosten van non-profitorganisaties in gemeente Westerveld. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk. Tot 13 mei kon een aanvraag ingediend worden.

Beschrijving

De kosten voor elektriciteit- en gasverbruik zijn onverwacht sterk gestegen waardoor non-profitorganisaties door de hoge energierekening in financiële problemen (kunnen) komen. Ook de inflatie kan zorgen voor hoge andere overige exploitatiekosten. Met dit noodfonds stelt gemeente Westerveld geld beschikbaar om deze organisaties financieel bij te staan.

Voorwaarden

Een organisatie* komt in aanmerking voor de subsidie wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie is gevestigd in de gemeente Westerveld;
  • De organisatie verkeert in een noodlijdende situatie of dreigt daar in te komen.
  • De organisatie is eigenaar van het pand of huurt een pand of een gedeelte daarvan van waaruit zij haar activiteiten onderneemt, in de gemeente Westerveld;
  • De organisatie heeft een direct of indirect energiecontract;

*Onder organisatie wordt verstaan: een non-profitorganisatie, namelijk een rechtspersoon zonder winstoogmerk die een maatschappelijk nut dient, zoals culturele en maatschappelijke organisaties, buurt- en dorpshuizen, sportverenigingen, zwembaden met een stichtingsvorm, uitgezonderd kerkgenootschappen en zorgaanbieders.

Aanvraag

Een aanvraag kon tot en met 12 mei 2023 worden ingediend. Een aanvraagd is daarom nu niet meer mogelijk. Er is een subsidieplafond van € 400.000. Na 12 mei 2023 worden alle aanvragen tegelijk beoordeeld. Bij het overschrijden van het subsidieplafond wordt de subsidie naar rato verdeeld onder de aanvragers. Aanspraak maken op het noodfonds was mogelijk voor: 

  1. Gestegen energielasten;
  2. Combinatie van gestegen energielasten en overige exploitatielasten;
  3. Gestegen overige exploitatielasten.

Meer informatie

Bekijk de uitvoeringsregel noodfonds energielasten en aanvullende inflatie compensatie voor non-profit organisaties gemeente Westerveld. In de uitvoeringsregel is een bijlage opgenomen met daarin de ‘voorbeeldberekening’ van subsidie voor gestegen energielasten.