Regionaal

Een overzicht van regionale samenwerkingspartners.

 • Eems Dollard Regio

  De Eems Dollard Regio (EDR) is opgericht met het doel de samenwerking in de Duits-Nederlandse grensregio te stimuleren en de wederzijdse contacten en initiatieven te intensiveren en te stimuleren en te fungeren als kenniscentrum en netwerkcentrum.

 • Ik ben Drents Ondernemer

  Ik ben Drents Ondernemer is een initiatief van de provincie Drenthe, de NOM, het MKB-fonds en de Drentse gemeenten, voor Drentse ondernemers met ambitie.

 • Kennispoort Regio Zwolle

  Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen. Op Kennispoort vindt u ook de doorverwijzing en informatie naar de speerpuntsectoren. Onder andere: agri & food, health, kunststoffen, maakindustrie, e-commerce, logistiek en vrijetijdseconomie.

 • MKB-Noord

  MKB-Noord is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Het doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. MKB-Noord ondersteunt het ondernemerschap in al zijn facetten. Voortdurend zijn we in overleg met overheid, politiek, vakbewegingen, kennisinstituten en overige instellingen en organisaties die invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het behoud van ondernemerschap.

 • Regiocampus

  De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit de regio werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

 • Regio Zwolle, een economische toplocatie!

  Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 22 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. Ook gemeente Westerveld is aangesloten bij Regio Zwolle.

 • SNN

  Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Het SNN heeft als belangrijkste doel de economische groei in het Noorden te stimuleren en de concurrentiepositie binnen Nederland en Europa te verstevigen en zich in te zetten op specifieke sectoren, zoals energie, agribusiness, versterking mkb en toerisme.