Regio Zwolle, een economische toplocatie

Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 22 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. Ook gemeente Westerveld is aangesloten bij Regio Zwolle.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Regio Zwolle of bekijk het Youtube-filmpje.

De sterke wil tot samenwerken in de Regio Zwolle is kenmerkend. De mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen worden zo veel mogelijk bekeken vanuit de vier O’s: ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. De regio wil vanuit deze samenwerking werken aan een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap. Hiervoor is een innovatieagenda opgesteld, die aansluit bij de sterke punten van de Regio Zwolle en zorgt voor een structurele voedingsbodem voor vernieuwing.

Regio Deal
Regio Zwolle besloot op 12 oktober 2020 om een rijksbijdrage voor Westerveld te reserveren voor twee projecten in de 'Regio Deal'. Het gaat om de projecten: ‘Duurzame groei toerisme en recreatie’ en ‘Circulair produceren en consumeren’. Op de website van Regio Zwolle is de glossy te bekijken met de projecten uit de Regio Deal Regio Zwolle.

Bekijk ook de publicaties van Regio Zwolle, met onder andere de feiten en cijfers.

logo Regio Zwolle