Inkoopbeleid

Kernwaarden voor professionele inkoop zijn: integriteit, non-discriminatie, transparantie en objectiviteit. Deze kernwaarden zijn vastgelegd in het inkoopbeleid.

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn standaard de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Westerveld van toepassing.

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot werken worden de UAV 2012 van toepassing verklaard. Dit zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

Voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomst met betrekking tot ICT gelden de GIBIT. Dit zijn de door de VNG opgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT.

Meer informatie