Klachtenregeling aanbesteden

De klachtenregeling is een snelle en laagdrempelige manier om tijdens een aanbestedingsprocedure klachten te behandelen.

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen gemeente en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Behandeling van klachten

Met de klachtenregeling aanbesteden wordt een snelle en laagdrempelige manier geboden om tijdens een aanbestedingsprocedure klachten te behandelen.