Regionale samenwerkingsverbanden

De gemeente Westerveld heeft diverse samenwerkingsverbanden in de regio.

Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio (EDR) is opgericht met het doel de samenwerking in de Duits-Nederlandse grensregio te stimuleren en de wederzijdse contacten en initiatieven te intensiveren en te stimuleren en te fungeren als kenniscentrum en netwerkcentrum.

  1. Economie, technologie en innovatie
  2. Versterking duurzame regionale ontwikkeling
  3. Integratie en samenleving

Meer informatie vindt u op de website van Eems Dollard Regio.

Regio Zwolle, een economische toplocatie

De Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 19 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. Ook gemeente Westerveld is aangesloten bij Regio Zwolle. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Regio Zwolle of bekijk het Youtube-filmpje.

De sterke wil tot samenwerken in de Regio Zwolle is kenmerkend. De mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen worden zo veel mogelijk bekeken vanuit de vier O’s: ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. De regio wil vanuit deze samenwerking werken aan een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap. Hiervoor is een innovatieagenda opgesteld, die aansluit bij de sterke punten van de Regio Zwolle en zorgt voor een structurele voedingsbodem voor vernieuwing.

Bekijk ook de publicaties van Regio Zwolle, met onder andere de feiten en cijfers.

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen. Lees meer op de pagina Kennispoort Regio Zwolle.

MKB-Noord

MKB-Noord is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Het doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. MKB-Noord ondersteunt het ondernemerschap in al zijn facetten. Voortdurend zijn we in overleg met overheid, politiek, vakbewegingen, kennisinstituten en overige instellingen en organisaties die invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het behoud van ondernemerschap. Meer informatie vindt u op de website van MKB-Noord.

SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Het SNN heeft als belangrijkste doel de economische groei in het Noorden te stimuleren en de concurrentiepositie binnen Nederland en Europa te verstevigen en zich in te zetten op specifieke sectoren, zoals energie, agribusiness, versterking mkb en toerisme.

Bovenstaande sectoren bieden mogelijkheden voor ondernemers om in te investeren. Op deze manier kunnen ze gebruik maken van subsidiemogelijkheden die het SNN biedt en wordt eveneens de Noordelijke economie versterkt. Meer informatie vindt u op de website van SNN.

Overlegverslagen

Bekijk de overlegverslagen.