Hulp bij uitbreidings- of inrichtingsplannen

Het Kwaliteitsteam helpt bij uitbreidings- of inrichtingsplannen voor uw bedrijf.

Het Kwaliteitsteam helpt!

Het Kwaliteitsteam is gericht op recreatiebedrijven met ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zowel uitbreiding als herstructurering, in landelijk gebied, stadsrand en bebouwde kom. Het Kwaliteitsteam adviseert gemeenten en ondernemers inhoudelijk en procedureel bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen die zijn gericht op de verbetering van het toeristisch bedrijf met winst voor natuur, landschap en omgeving.

Procedure

  1. Ondernemers met recreatieplannen die in contact willen komen of ideeën willen doorgeven aan de gemeente kunnen contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris of de beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0521.
  2. Gemeente en ondernemer kunnen als ze samen verder willen met het idee advies aanvragen bij het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie. Dit advies brengt wel kosten met zich mee van de ondernemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1.500. De rest van de advieskosten komen voor rekening van provincie en gemeente.