Subsidie voor innovatieve ondernemers

De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is een subsidie voor innovatieve ondernemers in Noord-Nederland en stimuleert innovatie en economische ontwikkeling.

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is bedoeld voor ondernemers die bezig zijn met nieuwe of de vernieuwing van producten, diensten of procedures. Er kunnen subsidies verstrekt worden voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie of materialen die onderdeel zijn van een prototype.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van SNN.