Subsidieregeling vrijetijdseconomie provincie Drenthe

Recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe kunnen vanaf 9 januari 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe.

Een regeling voor onderscheidende en innovatieve projecten in de vrijetijdssector, om Drenthe aantrekkelijker te maken voor toeristen en dagjesmensen.

Subsidieregeling vrijetijdseconomie Provincie Drenthe (PDF - 739 kB)

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.ikbendrentsondernemer.nl/vrijetijdseconomie