Zelfstandigen met minimuminkomen

Zelfstandigen met een minimuminkomen en een beperkt vermogen hebben ook recht op voorzieningen in het kader van het minimabeleid.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of denkt u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening.

U kunt ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Voor meer informatie over bijstand voor zelfstandigen kunt u terecht op de website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

Bent u als oudere, arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen en heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Voor meer informatie over de IOAZ-uitkering kunt u terecht op de website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld. Of kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Aanvragen

U kunt deze voorzieningen aanvragen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle. Ga daarvoor naar www.rbzzwolle.nl.

Als u een aanvraag wilt indienen, moet u voor de beoordeling van de inkomens- en vermogenseisen de jaarrekening van het voorgaande jaar als bewijsstuk indienen.