Toeristisch Platform Westerveld

Het Toeristisch Platform Westerveld is er voor ondernemers en streeft ernaar om het toeristisch product in de gemeente te verbeteren.

Het platform is een adviescommissie voor het gemeentebestuur, brengt toeristische ondernemers met elkaar in contact en organiseert (netwerk)bijeenkomsten.

Leden en vertegenwoordigers

Het Toeristisch Platform Westerveld is een adviescommissie voor het gemeentebestuur. In het platform is het toeristisch werkveld vertegenwoordigd. Het Toeristisch Platform bestaat uit de volgende  vertegenwoordigers:

Vergaderdata

Het Toeristisch Platform vergadert ca. vijf x per jaar. U kunt uw punten voor de vergadering aandragen bij één van de vertegenwoordigers in het platform.

  • Donderdag 1 oktober 2020 van 09.00 - 11.00 uur
  • Donderdag 3 december 2020 van 09.00 - 11.00 uur.