Rapport Op Fietse

De provincie Drenthe zet de komende jaren 6,75 miljoen euro in om een kwaliteitsimpuls te geven aan het fietsen in Drenthe.

Het programma Versterken Vrijetijdseconomie en Fietsen moet leiden tot meer samenhang, focus en realisatiekracht. Dit moet leiden tot:

  • meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie,
  • het verbeteren van het Drents image en gerichtere marketing van Drenthe,
  • ontwikkelruimte voor vernieuwende en bestaande recreatieve/toeristische bedrijven.

Pijlers

Het programma Fietsen kent 4 pijlers:

  1. Optimale fietsbeleving
  2. Meer mensen op de fiets (eigen inwoners en toeristen)
  3. Innovatieve fietsproducten
  4. Marketing en promotie

Wat gaat de gemeente Westerveld hieraan doen?

  • Investeren in kwaliteitsverbetering van de fietspaden. Er is door de komst van de E-bike behoefte aan bredere fietspaden
  • Fietsevenementen stimuleren
  • Samen met inwoners en ondernemers de huidige fietsknooppunten verbeteren, o.a. door langs leuke plekken te fietsen en de lokale economie te versterken.

Suggesties?

Geef uw suggesties door via het formulier Suggestie afstapplek op een fietsknooppuntenroute.

Meer informatie

Rapport Op Fietse; Drenthe dé 5 sterren fietsprovincie (PDF - 2,9 MB)