Subsidies

Subsidiemogelijkheden voor toerisme- en recreatie ondernemers.

  • Leader

    Leader is een Europees subsidieprogramma gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie in Zuidwest Drenthe en onderdeel van het Provinciaal Omgevings Programma (POP3).