Subsidies en regelingen

  • Stimuleringsregeling meerdaagse toeristische evenementen

    Deze regeling geldt voor nieuwe of vernieuwende meerdaagse evenementen en/of internationale evenementen en Nationale Kampioenschappen.

  • Leader

    Leader is een Europees subsidieprogramma gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie in Zuidwest Drenthe en onderdeel van het Provinciaal Omgevings Programma (POP3).