Toerisme in Drenthe in beweging

Een keer in de twee jaar voert onderzoeksbureau Ecorys een onderzoek uit in opdracht van het Recreatieschap Drenthe.

Optimale vergelijkbaarheid

De in de rapportage gehanteerde methodiek voor het in kaart brengen van de economische betekenis van toerisme en recreatie, sluit aan bij die uit eerder gepubliceerde versies van de monitor. Hierdoor is sprake van een optimale vergelijkbaarheid, waardoor trends en ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt.

Download het Ecorys rapport 2016 (PDF - 2 MB)