Toeristisch Platform Westerveld

Het Toeristisch Platform Westerveld is er voor ondernemers en streeft ernaar om het toeristisch product in de gemeente te verbeteren.

Het platform is een adviescommissie voor het gemeentebestuur, brengt toeristische ondernemers met elkaar in contact en organiseert (netwerk)bijeenkomsten.

Leden en vertegenwoordigers

Het Toeristisch Platform Westerveld is een adviescommissie voor het gemeentebestuur. In het platform is het toeristisch werkveld vertegenwoordigd. Het Toeristisch Platform bestaat uit de volgende  vertegenwoordigers:

 • B. van der Tuuk (vice-voorzitter), vertegenwoordiger Toeristisch Platform Westerveld: avandertuuk@kpnmail.nl.
 • D. Dijkstra (voorzitter) - Recreatieschap Drenthe: ddijkstra@recreatieschapdrenthe.nl
 • J. Weenink, vertegenwoordiging namens ondernemers NP Dwingelderveld: info@torentjeshoek.nl.
 • K. van Buuren: voorzitter van de vereniging van ondernemers Drents Friese Wold: info@drents-friesewold.nl.
 • R. Molenkamp; vertegenwoordiging ondernemers in Havelte (ROAAH); info@hoteluffelte.nl
 • mw. M. Sikkens, toeristisch coördinator 'Het nationale park van Drenthe'; marieke@hetnationaleparkvandrenthe.nl
 • J. Kruithof, horecaondernemer Hof van Dwingeloo; vertegenwoordiger horeca Westerveld: info@hofvandwingeloo.nl.
 • H. Kerssies, Taribush evenementen; vertegenwoordiger dagrecreatie Westerveld: info@taribush.nl
 • mw. G.H. Ebbeling, beleidsmedewerker gemeente Westerveld: info@gemeentewesterveld.nl.

Vergaderdata

Het Toeristisch Platform vergadert ca. vijf x per jaar. U kunt uw punten voor de vergadering aandragen bij één van de vertegenwoordigers in het platform.

 • Donderdag 6 februari 2020 van 09.00 - 11.00 uur
 • Dinsdag 14 april 2020 van 09.00 - 11.00 uur
 • Donderdag 18 juni 2020 van 09.00 - 11.00 uur
 • Donderdag 1 oktober 2020 van 09.00 - 11.00 uur
 • Donderdag 3 december 2020 van 09.00 - 11.00 uur.