Regiopromotieplan gemeente Westerveld

In gemeente Westerveld is van alles te beleven aan activiteiten en evenementen.

De focus ligt hierbij op de volgende vijf thema’s:

  1. Natuur ((NP Dwingelderveld, NP Drents Friese Wold, Natura 2000 gebied Holtingerveld en Leggelderveld)
  2. Cultureel erfgoed en monumenten;
  3. De Koloniën van Weldadigheid*;
  4. De duisternis en daarmee de sterren;
  5. Archeologie.

*De marketing en communicatie van de Koloniën van Weldadigheid zijn onder gebracht in een apart uitvoeringsprogramma en maken geen onderdeel uit van de Regiopromotie. Uiteraard vindt er wel afstemming en samenwerking plaats tussen beide programma’s.

In samenwerking met de vijf gemeenten in Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe ontwikkelen we toeristische producten en diensten (pdf - 304kB) die de toeristische aantrekkelijkheid in de regio versterken.

Regionaal promotieplan

Het regionaal promotieplan (PDF - 2,3 MB) heeft als taak om uitvoering te geven aan het campagneplan, de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen, ideevorming te stimuleren en projecten aan te jagen die zorgen voor een grotere attractiewaarde van gemeente Westerveld.

Toeristische infopunten en meer informatie

Via de toeristische infopunten (TIP-kantoren) krijgen inwoners en bezoekers informatie over activiteiten, overnachtingsmogelijkheden, het evenementenprogramma, fiets-, wandel- en ruiterroutes, bezienswaardigheden, musea en meer in de hele regio.

Voor meer informatie gaat u naar de website Drenthe.nl/zuidwest.

Zuidwest Drenthe logo (uit email)