Vitale Vakantieparken

Gemeente Westerveld werkt samen met andere Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken.

 In het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe hebben deze partijen de ambitie en doelen voor het project Vitale Vakantieparken uitgewerkt. Drenthe gaat de komende jaren gaat voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken.

De gemeente Westerveld informeert (park)eigenaren en ondernemers over de stand van zaken en prikkelt hen om in actie te komen. Dit doet de gemeente Westerveld onder andere door in gesprek te gaan en kennis te delen. Dit kan in verschillende werkvormen, bijvoorbeeld door het delen van best practises of door middel van intervisie. Eerste aanspreekpunt voor dit project is de projectleider Vitale Vakantieparken Westerveld. U kunt contact met hem opnemen via vitalevakantieparken@gemeentewesterveld.nl

In principe zijn alle parken zelf aan zet om een actieve rol te spelen om de groei van het aantal ‘tijdelijke bewoners’ op recreatieparken tegen te gaan. De focus is om de vakantieverblijven recreatief te verhuren. Daarnaast wil de gemeente de ondernemers ook stimuleren zich in te zetten als ‘ambassadeur’ van ‘Het Nationale Park van Drenthe’.

Aanpak

De aanpak van het project Vitale Vakantieparken bestaat uit twee sporen: excelleren (uitblinken) en transformeren (ombuigen). Er is ondersteuning voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Excelleren

  • Inzetten van het Recreatie Excellentieprogramma; een programma waarbij de focus ligt op het bevorderen van het onderscheidend vermogen, waarbij ondernemers zelf hun excellentieplan maken en ondersteuning, adviezen en coaching krijgen van deskundigen.

Transformeren

  • Flexibele huisvesting; we willen door nieuwe conceptontwikkeling op de transformerende vakantieparken tegemoet komen aan de behoefte aan flexibele huisvesting.
  • Bij transformatie vindt standaard verbetering van ruimtelijke kwaliteit plaats en hierin wordt het Drentse transformatiekader als leidraad gehanteerd.
  • Parken bewust maken van symptoomherkenning en gevolgen van permanente bewoning en tools aanreiken ter voorkoming.

Kijk voor meer informatie op de website van Vitale Vakantieparken Drenthe

Privacyverklaring

Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Hiervoor is een privacyverklaring vitale vakantieparken en zorg & ondersteuning opgesteld.