Vergunningen en meldingen

 • Bibob-onderzoek

  Als u een aanvraag indient voor een vergunning, een subsidie of als u meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dit gebeurt met een BIBOB onderzoek.

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren heeft u mogelijk een vergunning nodig of u dient het evenement slechts te melden. Dat hangt van verschillende factoren af. Hier wordt dit onderscheid duidelijk uitgelegd en vindt u alle informatie voor het organiseren van uw evenement en waar u daarbij aan moet denken.

 • Incidentele festiviteiten, inzamelingen en loterijen

  Meer informatie over het organiseren van incidentele festiviteiten, inzamelingen, goede doelen en loterijen/ kansspelen.

 • Marktplaatsvergunning

  Voor een standplaats op de wekelijkse warenmarkten vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Met een standplaatsvergunning mag u vanuit een voertuig of kraam goederen of diensten verkopen of aanbieden. U staat dan niet op de weekmarkt. U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele vergunning aanvragen.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  Voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk heeft u meestal toestemming van de gemeente nodig.

 • Horecavergunning, exploitatievergunning

  Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U vraagt deze horeca-exploitatievergunning aan bij de gemeente.