Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een muziekfeest, sportevenement, markt, kunstroute of ander publieksevenement? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan en lever daarbij een veiligheidsplan aan (verplicht).

Beschrijving

Organiseert u een muziekfeest, sportevenement, markt, kunstroute of ander publieksevenement? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan en lever daarbij een veiligheidsplan aan (verplicht).

Wanneer een evenementenvergunning?

Bijvoorbeeld bij feesten, festivals en sportevenementen waarbij:

 • meer dan 50 bezoekers en/of deelnemers worden verwacht;
 • er sprake kan zijn van geluidshinder (denk aan versterkte muziek);
 • attributen geplaatst worden, zoals een tent, tribune, mobiele toiletten, springkussens;
 • het evenement gehouden wordt in de openbare ruimte;
 • het nodig is de straat af te sluiten voor het evenement;
 • hulpdiensten kunnen worden belemmerd door het evenement;
 • zwak alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf wordt geschonken.

Tijdig indienen

Diverse adviesorganen zoals politie, brandweer en GGD beoordelen uw vergunningaanvraag. Dit kost tijd en daarom ontvangen wij uw aanvraag bij voorkeur minimaal 4 maanden vóór aanvang van het evenement.

Veiligheidsplan en overige documenten

De behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning duurt minimaal 8 weken. De volgende aanvullende documenten kunnen daarbij nodig zijn:

 • veiligheidsplan en draaiboek (pdf- 454 Kb);
 • plattegrond, situatieschets en/of route;
 • programma van het evenement;
 • bij een tijdelijk bouwwerk: de constructieberekeningen;
 • verkeersplan (inclusief verkeersregelaars);
 • toestemming grondeigenaar.

Aansprakelijkheid

U bent als organisator eindverantwoordelijk voor het goed verlopen van het evenement. In dat kader verwacht de gemeente dan ook dat u daarvoor een verzekering afsluit. De gemeente heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Kijk voor meer informatie op collectieve evenementenverzekering.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning worden leges berekend. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

De leges bedragen (tarief 2023):

 • € 109,45 bij een eerste aanvraag.
 • € 54,75 bij een vervolgaanvraag binnen een periode van 5 jaar.
 • € 27,35 bij het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning, waarbij het verwachte aantal bezoekers op enig moment maximaal 100 bedraagt en waarbij geen goederen en/of etenswaren en/of alcoholhoudende dranken worden verkocht.
 • € 54,75 ontheffing ingevolge artikel 35 Alcoholwet.

Aanvragen? Wij helpen u graag verder

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen, neem dan vooraf contact op voor het maken van een afspraak. Het organiseren van een evenement is complex, daarom is het goed met elkaar te bespreken wat er mogelijk is. In een persoonlijk gesprek kunnen we de details zorgvuldig doornemen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0521.

Meer informatie