Collectevergunning

Als u geld of goederen gaat inzamelen voor een goed doel, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente, tenzij het gaat om een inzameling in besloten kring.

Voorwaarden

  • Er mag niet gelijktijdig een landelijke collecte plaatsvinden (zie collecterooster CBF).
  • De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel.
  • In een dorpskern mag één inzamelingsactie per week plaatsvinden.
  • De collectant is minstens 16 jaar en draagt een geldig legitimatiebewijs.

Collecterooster CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe.

U kunt een aanvraag doen voor een collecte in een zogenoemde 'vrije periode'. De gemeente gaat na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Is dat wel het geval, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip.

Kosten

€ 54,75 (tarief 2023)