Alcoholwetvergunning

Als u alcohol schenkt of verkoopt in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine, gemeenschapshuis etc. heeft u een alcoholvergunning nodig.

Als u op een evenement zwakalcoholische drank wilt schenken, heeft u een ontheffing voor de alcoholvergunning nodig. Lees hiervoor Alcohol schenken tijdens een evenement

Bibob-onderzoek

Als u een aanvraag indient voor een vergunning, een subsidie of als u meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dit gebeurt met een BIBOB onderzoek.

Kosten

 • Aanvraag vergunning (volgens artikel Alcoholwet): € 225,90
 • Melding bij wijziging leidinggevende(n) (volgens artikel 30 en 30a Alcoholwet): € 112,95

(tarieven 2024)

Aanvraag

U vraagt de vergunning schriftelijk, online of aan de balie van bij de gemeente aan.

Reguliere horeca of slijterij

Wanneer u alcohol verkoopt in een regulier horecabedrijf of een slijterij moet u de volgende formulieren invullen:

Paracommerciële horeca

Wanneer u als stichting of vereniging alcohol verkoopt in een sportkantine, dorpshuis, gemeenschapshuis etc. moet u de volgende formulieren invullen:

Meesturen of meenemen

Naast de bovenstaande formulieren moet u in beide gevallen ook een kopie meesturen of meenemen van:

 • de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en ondernemers;
 • de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover van toepassing);
 • het uittreksel uit het KvK-handelsregister die maximaal 6 maanden oud is;
 • het bestuursreglement van de vereniging of stichting.

Voorwaarden

Een alcoholwetvergunning wordt alleen afgegeven wanneer iedere leidinggevende:

 • minimaal 21 jaar oud is;
 • over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
 • niet onder curatele staat;
 • van goed levensgedrag is.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • Het moet aannemelijk zijn dat tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij altijd ten minste één leidinggevende aanwezig is.
 • De inrichting van het horecabedrijf voldoet aan de Inrichtingseisen zoals genoemd in het Bouwbesluit en de Alcoholwet.

Wijzigingen

Als er iets wijzigt in uw bedrijf, vereniging of stichting moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Is een leidinggevende gestopt en/of is er een nieuwe leidinggevende bijgekomen? Dan moet u dit melden via het formulier wijziging leidinggevenden (PDF - 129 kB). U hoeft in dit geval geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Meer informatie

Op www.ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over alcohol schenken.