Vitaliteitsfonds Vitale Vakantieparken

De provincie wil een vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken instellen. Het fonds is bedoeld om ondernemers in de verblijfsrecreatie te ondersteunen en stimuleren bij innovatie, eigentijdse productontwikkeling of herontwikkeling van hun bedrijf en voor gemeenten voor de ondersteuning van transformatieprocessen op verschillende parken.

Het is aan u als ondernemer en de gemeenten om met goede plannen te komen. We moeten daarbij wel de kanttekening maken dat Provinciale Staten nog in moeten stemmen met het vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken. Provinciale Staten behandelen dit naar verwachting in de vergadering van februari 2018.

Vitaliteitsfonds

Er wordt met het vitaliteitsfonds ingezet op twee sporen: excelleren en transformeren. Dat wil zeggen het faciliteren van parken die recreatief vitaal zijn (eigentijds en recreatief/economisch gezond) en parken die hiervoor de potentie hebben. Transformeren gaat over het begeleiden van parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en perspectief naar een passende andere bestemming.

Naast deze twee sporen is er aandacht voor het centraal ontwikkelen van specialistische kennis voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie.

De sporen zijn uitgewerkt in een gezamenlijke aanpak vitale vakantieparken waarmee gemeenten, provincies en RECRON samen met ondernemers, eigenaren van vakantiewoningen en gemeenten aan de slag gaan. Voor de uitvoering van deze aanpak willen provincie en gemeenten en zogeheten taskforce instellen, die gemeenten en ondernemers faciliteert bij hun revitaliserings- en transformatieopgave.