Beïnvloeding van de besluitvorming

Hier vind u de verschillende mogelijkheden invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

 • Vragenhalfuur voor inwoners

  Inwoners kunnen voorafgaand aan een commissievergadering maximaal 5 minuten het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

 • Verkiezingen

  De inwoners van Westerveld kiezen eens in de vier jaar de leden van de gemeenteraad.

 • Inspreekrecht

  Wilt u de raadscommissie laten weten wat u van een voorstel vindt? Dan kunt u gebruik maken van het inspreekrecht.

 • Burgerinitiatief

  De gemeenteraad heeft het burgerinitiatief ingevoerd om inwoners de gelegenheid te geven meer invloed uit te oefenen op de gemeentelijke politiek.

 • Interactie met bevolking

  Om de rol als volksvertegenwoordiger goed in te vullen zal de raad zijn taak uitvoeren op basis van interactie met inwoners en doelgroepen daaruit.

 • Brief schrijven

  U kunt een brief schrijven aan de gemeenteraad met uw opmerkingen over beleid of bestuur.