Inspreekrecht

Wilt u de raadscommissie laten weten wat u van een voorstel vindt? Dan kunt u gebruik maken van het inspreekrecht.

Wat is inspreken?

Inspreken betekent dat u tijdens de vergadering van de raadscommissie de gelegenheid krijgt om in vijf minuten tijd uw standpunt over het voorstel toe te lichten. U doet dit voordat de commissie over het onderwerp praat, zodat uw verhaal betrokken kan worden bij de bespreking. De leden van de commissie krijgen na afloop van uw verhaal de mogelijkheid om u vragen te stellen.

Waarover kunt u inspreken?

U kunt inspreken op de inhoudelijke voorstellen die op de agenda van de vergadering staan.

U kunt niet inspreken op de volgende agendapunten:

  • het vaststellen van de vergaderorde;
  • het verslag van de vorige vergadering;
  • de rondvraag;
  • de ingekomen stukken;
  • de informatie van het college en mededelingen;
  • de informatie over verbonden partijen.

Er zijn een aantal bijzondere agendapunten waarop inspreken eveneens niet mogelijk is.

Spelregels voor het inspreken

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dat moet u zich hiervoor aanmelden. Aanmelden kan tot 17.00 uur op de dag voor de vergadering. U kunt zich melden bij de griffie, telefonisch via 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd. De voorzitter houdt uw spreektijd in de gaten en zal u vragen om af te ronden als uw tijd voorbij is. Vragen van de leden van de commissie worden niet tot uw spreektijd gerekend. Ter indicatie: een uitgeschreven A4'tje (enkelzijdig, 11-puntsgrootte) kost ongeveer vijf minuten om uit te spreken.

Als u een uitgeschreven tekst heeft of andere informatie aan de raadsleden wilt verstrekken, lever die dan in bij de commissiegriffier. Deze zorgt er dan voor dat uw tekst bij de raadsleden komt en in het dossier blijft. Tevens wordt uw tekst toegevoegd aan de besluitenlijst.

De commissievergaderingen worden via internet uitgezonden. Uw inspreekreactie hoort bij de commissievergadering en wordt dus ook uitgezonden.

In principe kunt u niet inspreken tijdens raadsvergaderingen. Inspreken tijdens de commissievergaderingen is effectiever omdat dan de fracties hun standpunt nog niet hebben bepaald. In incidentele gevallen kan de agendacommissie van de gemeenteraad wel toestaan om inspreken toe te staan. Dat kan echter alleen het geval zijn indien het uiteindelijke raadsvoorstel substantieel afwijkt van het commissievoorstel.

Op een andere manier de raad beïnvloeden?

Als u niet wilt of kunt inspreken, dan zijn er ook andere mogelijkheden om de raadsleden te beïnvloeden, bijvoorbeeld door:

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de griffie: telefonisch via 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl.