Commissies

  • Raadscommissies

    De gemeenteraad van Westerveld kent twee raadscommissies. Elke raadsfractie heeft twee afgevaardigden in de raadscommissie.

  • Samenstelling

    In elke commissie zit namens elke fractie ten minste één raadslid. Het tweede lid kan ook een raadslid zijn of een 'duo-lid'.

  • Nevenfuncties commissieleden

    Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen, zijn commissieleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.