Nevenfuncties duoleden 2018 - 2022

 

 

Lijst functies duo-leden (commissieleden, niet zijnde leden van de raad) 2018 – 2022.

 

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet wordt onderstaand aangegeven welke andere functies, dan het lidmaatschap van de commissie, door de duo-leden worden vervuld,

 

De duo-leden zoals die door de raad worden benoemd.

 

PvdA:
 

De heer A.Fopma: lid commissie Fysiek domein en middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. senior adviseur ecologie bij de provincie Flevoland
b. eigenaar ecologisch adviesbureau: Fopma Natuur Advies
Nevenfuncties: geen
 

 

V.V.D.

 

Mevrouw S. Hornstra: lid van de commissie Fysiek Domein en Middelen

 

Hoofdfunctie (bezoldigd):

a. eigenaar juridisch adviesbureau: Lilar jurist en mediator

b. adviseur bij Kenonz Detachering

Nevenfuncties:
c. bestuurslid ZP&Co (onkostenvergoeding)

d. voorzitter van de Stichting JEF (onkostenvergoeding)

e. wijkvertegenwoordiger Vledder (onbezoldigd)

 

C.D.A.

Mevrouw R. Bos: lid van de commissie Sociaal Domein.

Hoofdfunctie (bezoldigd): teammanager Unigarant verzekeringen
Nevenfuncties: geen

De heer D. Simonides: lid van de commissie Fysiek domein en middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd): eigenaar Coop supermarkt Vledder.
Nevenfuncties:
a. voorzitter vereniging van Coop supermarkten (onkostenvergoeding)
b. vrijwilliger kerk te Vledder (onbezoldigd)
c. bestuurslid ondernemersvereniging Vledder (onbezoldigd)
 

DSSW/SW

 

Mevrouw M. Mekers-Scholten, lid van de commissie Sociaal domein

 

Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. doktersassistente bij een huisartsenpraktijk in Assen

Nevenfuncties: geen
 

Versie: 26 november 2019