Nevenfuncties duoleden 2018 - 2022Lijst functies duo-leden (commissieleden, niet zijnde leden van de raad) 2018 – 2022.


Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet wordt onderstaand aangegeven welke andere functies, dan het lidmaatschap van de commissie, door de duo-leden worden vervuld,


De duo-leden zoals die door de raad worden benoemd.


PvdA:

De heer A.Fopma: lid commissie Fysiek domein en middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. senior adviseur ecologie bij de provincie Flevoland
b. eigenaar ecologisch adviesbureau: Fopma Natuur Advies
Nevenfuncties: geen


Gemeentebelangen

De heer H.C.R. Proost, lid commissie Fysiek domein en middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd):

a. eigenaar luchttechnische installaties

Nevenfunctie:
b. lid van Hart van Diever (onbezoldigd)


Mevrouw C.C.J. Bambacht, lid commissie Sociaal Domein

Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. bibliotheek Z-W Drenthe (bezoldigd);

b. eigen praktijk voor kindercoaching

Nevenfuncties: geen

V.V.D.


De heer M. Rosink: lid van de commissie Sociaal Domein

Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. eigen melkveebedrijf
b. Parttime agrarisch adviseur bijAgrifirm Exlan, ondersteunen van agrarische ondernemers bij wetgeving rondom mest & mineralen, betaalde functie.

Nevenfuncties: geen.


Mevrouw S. Hornstra: lid van de commissie Fysiek Domein en Middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd):

a. eigenaar juridisch adviesbureau: Lilar jurist en mediator

b. adviseur bij Kenonz Detachering

Nevenfuncties:
c. bestuurslid ZP&Co (onkostenvergoeding)

d. voorzitter van de Stichting JEF (onkostenvergoeding)

e. wijkvertegenwoordiger Vledder (onbezoldigd)


C.D.A.

Mevrouw R. Bos: lid van de commissie Sociaal Domein.

Hoofdfunctie (bezoldigd): teammanager Unigarant verzekeringen
Nevenfuncties: geen

De heer D. Simonides: lid van de commissie Fysiek domein en middelen

Hoofdfunctie (bezoldigd): eigenaar Coop supermarkt Vledder.
Nevenfuncties:
a. voorzitter vereniging van Coop supermarkten (onkostenvergoeding)
b. vrijwilliger kerk te Vledder (onbezoldigd)
c. bestuurslid ondernemersvereniging Vledder (onbezoldigd)

DSSW/SW


Mevrouw M. Mekers-Scholten, lid van de commissie Sociaal domein


Hoofdfunctie (bezoldigd):
a. doktersassistente bij een huisartsenpraktijk in Assen

Nevenfuncties: geen

Versie: 7 februari 2019