Raadscommissies

De gemeenteraad van Westerveld kent twee raadscommissies. Elke raadsfractie heeft twee afgevaardigden in de raadscommissie.

Twee raadscommissies

Er zijn twee raadscommissies met elk hun eigen werkgebied:

  • De raadcommissie Fysiek Domein en Middelen
  • De raadscommissie Sociaal Domein

De raadscommissies zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad. Dit betekent dat de raadscommissies alle onderwerpen voordat ze in de gemeenteraadsvergadering behandeld worden bespreken.

Het doel van de bespreking is dat de alle gemeenteraadsfracties de mogelijkheid hebben om informatie over het onderwerp van het college van burgemeester en wethouders te vragen.

Inspreken

Het is als inwoner, vereniging of bedrijf mogelijk om tijdens de vergaderingen van de raadscommissies over de onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan. Dit heet inspreken. De spelregels voor het inspreken vindt u op de pagina Inspreekrecht.