Samenstelling

In elke commissie zit namens elke fractie ten minste één raadslid. Het tweede lid kan ook een raadslid zijn of een 'duo-lid'.

Duo-leden zijn mensen die niet in de gemeenteraad zitten, maar wel namens de fractie in de raadscommissie zijn benoemd. Zij stonden op de kieslijst voor de partij en hebben de eed of belofte afgelegd bij hun installatie.

Samenstelling raadscommissies

Ga naar de betreffende raadscommissie om te zien welke mensen hier zitting in hebben:

  • Raadscommissie Fysiek Domein en Middelen
  • Raadscommissie Sociaal Domein